top of page
Zoeken
  • crowdfundingagency

Hoe betrek je jongeren bij uw doel!

Onlangs is het Geven in Nederland rapport weer verschenen. Het laat een dalende trend zien in fondsenwerving, en dan vooral eigen fondsenwerving.


Een van de oorzaken is dat de grote trouwe groep gevers, de religieuze ouderen steeds minder groot wordt. Er is al jaren sprake van een ' schoenendoos' probleem, namelijk alle goede doelen brieven worden in een schoenendoos gedaan, en aan het einde van het jaar wordt gekeken welke non profits een gift verdienen. Dit geldt niet voor alle ouderen, maar wel voor steeds meer. Non profits ervaren in november en december altijd een piek in extra donaties waar ze geen actuele fondsenwerving actie voor hadden hoeven organiseren.


Het aantal huidige trouwe gevers zal blijven dalen.


Hoe kunnen non profits die daling compenseren?


Er zijn twee fondsenwerving bronnen waar nog veel potentieel is te benutten namelijk:


Het bedrijfsleven

Jongeren ( t/m 30 jaar)Het bedrijfsleven

Uit het Geven in Nederland bleek dat het bedrijfsleven minder is gaan geven. Het gaat nog steeds om een groot bedrag namelijk 1,8 miljard, maar dat bedrag kan veel hoger als non profits hun aanpak zouden aanpassen. Samenwerking met een bedrijf is een dialoog, een partnership met afspraken.


Fondsenwervende garantieregeling

Heel lang geleden al eens in het vakblad fondsenwerving geschreven over de 'fondsenwervende garantieregeling". In plaats van een bijdrage van te voren te ontvangen als gift of donatie wordt nu afspraken gemaakt over inspanning van beide kanten om een beoogd fondsenwervend resultaat te bereiken. Gedurende een periode van bijvoorbeeld zes maanden worden acties bedacht, gedeeld en georganiseerd. Deze acties komen overeen met de wens van bedrijven om waardevol bij te dragen aan hun gekozen thema's.


Gepensioneerden

Het managen van deze acties hoeft de bestaande capaciteit van de non profit niet onnodig te belasten, want deze taak is heel leuk en geschikt voor een gepensioneerde ondernemer of manager. Deze zijn via linkedin en via bestaande bedrijven relaties makkelijk te vinden.


In ons fondsenoverzicht staan steeds meer bedrijven die een stichting hebben opgericht voor hun gekozen thema. Bijdragen aan kwaliteit van leven van kwetsbare mensen is een vaak gekozen thema.In Amerika is cause related marketing al jaren erg succesvol. Het WNF was een van de eerste die dat in Nederland introduceerde met het libertel (nu vodafone) mobieltelefoon abonnement en het panda broodje. Beide organisaties hebben hier profijt van, en de klant kiest er bewust voor om die producten te kopen omdat ze het een verschil maakt.


We zullen binnenkort nog meer artikelen schrijven en delen over samenwerking met het bedrijfsleven. Elke non profit kan in samenwerking met bedrijven meer fondsen werven.
Jongeren


Er is nog steeds een grote groep jongeren die bewust kiest voor een non profit om aan te geven, vooral degene die daarmee opgegroeid zijn.


Maar dankzij social media, gaming en apps zijn veel jongeren in binnen- en buitenland makkelijk en goedkoper te bereiken dan ooit. Non profits dienen dus heel anders fondsen te werven om jongeren te bereiken, te interesseren en te betrekken. Fondsenwerven dankzij jongeren gaat om relatief kleine bijdragen maar van velen, dus te vergelijken met crowdfunding.


De 'direct dialog' teams op straat hebben al een tijd hun beste tijd gehad, dat draait teveel om transacties en niet om relaties. Omgerekend is het ook erg duur en het percentage storno's is ook hoog.


Het is een groot onderzoek op zich om de betrokkenheid van jongeren bij non profits te onderzoeken, maar je hoeft geen groot onderzoek te doen om te weten wat succesvol zal zijn namelijk:


Om proposities voor jongeren te bedenken en te ontwikkelen betrek dan vanaf het allereerste begin jongeren al daarbij. Jongeren kennen de belevingswereld van hun leeftijdgenoten beter dan de non profit. Veel non profits hebben reeds lespakketten maar scholen van het vmbo, havo en vwo zijn ook geïnteresseerden in opdrachten voor hun leerlingen met een concreet resultaat.


Bedrijven zijn ook geïnteresseerd om zich te onderscheiden van hun concurrenten om samen te werken op bijvoorbeeld het gebied van App en Games ontiwkkeling.


  • Youtube/ TikTok kanaal - Vele jongeren hebben tegenwoordig een eigen kanaal en maken veel videos in de hoop op te vallen en viraal te gaan. Een challenge als "Best young talent" met medewerking van influencers zal op Youtube een succes kunnen worden want de content wordt al gecreëerd, en door stemrondes wordt de winnaar elke maand bepaald. Deze winnaar ontvangt vervolgens een pakket dat hun kanaal verder ontwikkeld en meer bekendheid genereert. Een dergelijk kanaal is zeer geschikt voor een World Vision, WNF, Artsen zonder Grenzen en vele anderen. Elke challenge kan ook per thema. Zo kan Ecomare die hier al klaar voor is, want hun website blijft een van de beste, een Natuur - en dieren challenge organiseren.

  • Apps. De Hersenstichting heeft de App " Ommetje' bedacht en deze heeft inmiddels als meer dan 1,6 miljoen keer gedownload met toestemming om de data en gegevens te gebruiken. Zo zijn er meer Apps te bedenken die ook jongeren ontzorgen, ondersteunen en doen interesseren.

  • Games. Het ontwikkelen van een goede game kost geld, maar het toevoegen van game elementen in bestaande games is een mogelijkheid. Ook kan een games ontwikkeld worden op een bestaand platform. Younger Minds ( UK) is een interessant voorbeeld, klik hier.

  • Festival / Events: Waarom niet zelf een festival organiseren? Nu is de tijd om het volgend jaar voorjaar of zomer te realiseren.

  • Team challenges: Veel jongeren willen samen met vrienden meedoen aan een leuke challenge. Denk aan een soort sterrenslag, mud race, survival en andere soorten.

  • Marktplaats: Organiseeer op jouw website zeer regelmatig een veiling van producten die jongeren aanbieden zoals tweedehands gopro's, mobiele telefoons, game consols en meer. Een deel van de opbrengst is voor uw non profit.

  • Doelshop: Goed nieuws elke non profit kan nu dankzij www.doelshop.nl een eigen "webshopomgeving" op hun website en andere kanalen aanbieden. Van elke aankoop gaat er dan een percentage naar uw non profit. Elke non profit moet een eigen doelshop domein hebben want hun relaties kopen veel online en als ze weten dat ze via doelshop ook bijdragen aan uw non profit, zonder dat ze veel hoeven te doen, dan zullen ze dat doen. Er wordt jaarlijks voor 16 MILJARD aan online aankopen gedaan, 8 op de 10 mensen doet online aankopen. Toch leuk om een klein percentage daarvan te mogen ontvangen.


We onderzoeken in en eigen tijd en voor eigen gebruik reeds enige tijd de online fundraising activiteiten van non profits. Een van de tien focusgebieden is "jongeren en fondsenwerving". Dus binnenkort zullen we meer voorbeelden met u delen.


Lees hier een interessant rapport over de vier type jongeren en hun affiniteit met kunst en cultuur. Klik hier.

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page