top of page

Fondsen uitgelicht!

Fondsen

Wij zullen hier wekelijks een van de vele fondsen in Nederland nader toelichten. Ook volgt binnenkort een groot overzicht van fondsen in Nederland geordend per thema. 

Voor.nl

Onze ambitie is impact maken, een bijdrage leveren aan een mooiere wereld en 'zaken doen en goed doen' combineren. Dat doen we door 10% van volledige omzet te doneren aan projecten in de VOORbeeld-verkiezing. Bovendien willen wij met de VOORbeeld-verkiezing een inspirerend platform bieden aan mooie maatschappelijke initiatieven. Dat maken we mogelijk met ons totale netwerk.

Elk jaar organiseert VOOR.nl een verkiezing van maart tot en met september. De winnaar maakt kans op € 100,000


www.voor.nl/voorbeeld

Anton Jurgens Fonds

Van afstand tot de arbeidsmarkt naar ruimte om je talent te ontplooien. Van niet-productieve landbouwgrond die weinig inkomsten genereert naar een betere inkomenspositie. Dat is waar het Anton Jurgens Fonds zich, respectievelijk in Nederland en West-Afrika, voor inzet.


We werken samen met organisaties en sociale ondernemingen die beschikken over een sterke ondernemersgeest. Organisaties die er met hun aanpakkers mentaliteit in slagen structureel de positie van mensen in kwetsbare situaties te verbeteren. En zo een blijvende impact maken.

Anton Jurgens Fonds begeleidt een startend sociaal initiatief ook intensief naast het verstrekken van middelen. Echt een waardevol fonds dat u helpt om te groeien en impact te vergroten. 

www.antonjurgensfonds.nl 

Stichting Dioraphte

Dioraphte steunt sociaal-maatschappelijke projecten die de waardigheid en zelfredzaamheid van mensen vergroten. Wij richten ons daarbij op mensen in armoede, mensen met een functiebeperking, ouderen en mensen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond.

Onze voorkeur gaat uit naar projecten en activiteiten die grote groepen in onze samenleving bereiken. Daarom committeren wij ons aan initiatieven die het lokale overstijgen, of aan lokale initiatieven die de potentie hebben door te groeien naar projecten met regionale of zelfs landelijke impact.

Vooraanvraag

Uw aanvraagproces bij Dioraphte begint met een vooraanvraag. Die kunt u indienen via onderstaande link. Bij het indienen van een vooraanvraag wordt een korte omschrijving van het project, de doelgroep en een indicatie van het bedrag gevraagd.

Bij de vooraanvraag hoeven geen bijlagen te worden toegevoegd. Het betreft een summiere omschrijving van het project, op basis waarvan wij kunnen concluderen of de aanvraag binnen onze criteria valt. Wij streven ernaar om u hierover op korte termijn uitsluitsel te geven, waarna u mogelijk uitgenodigd wordt om een volledige aanvraag in te dienen. 

https://www.dioraphte.nl/

bottom of page