top of page
Zoeken
  • crowdfundingagency

Fonds van de week: Social impact bonds van Social Finance NL.


Social Finance NL adviseert overheden en filantropen bij de ontwikkeling van (Social) Impact Bonds. De Social Impact Bond (SIB) is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.


In plaats van het traditionele model van subsidies verstrekken wordt op projectbasis een hechte samenwerking aangegaan met uitvoerders, investeerders en soms een intermediair. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden voor de doelgroep die centraal staat.
Private investeerders dragen het financiële risico, maar kunnen daar ook voor beloond worden. Een onafhankelijke partij meet of de gestelde doelen zijn behaald. Als dat is gelukt, betaalt de overheid of filantroop de investeerders terug met rendement.


Zijn de resultaten niet toereikend, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. Deze vorm van financiering wordt ook wel resultaatfinanciering genoemd.
Het is niet in iedere situatie het optimale instrument om effectief impact te maken. Daarom ondersteunen ze partijen graag met het verdiepen van maatschappelijke vraagstukken, het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten en potentiële partners/stakeholders, om vervolgens de beste oplossingsrichtingen in kaart te brengen.


Dat doen ze vanuit een adviesrol, maar SFNL kan ook de rol van de intermediair vervullen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page